Termene și condiții

I. PRECIZĂRI INTRODUCTIVE
Prezentul document (împreună cu toate documentele menționate în acesta) stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web, www.mcclean.ro, (în continuare „mcclean.ro”/„Site-ul”/ „Site-ul web”), dar și condițiile privind solicitarea unei oferte de servicii prin intermediul acestui Site web (denumiți în continuare „Termeni”).

Vă rugăm să citiți Termenii, Politica noastră privind modulele cookie și Politica noastră de confidențialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecție a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul web și de solicita oferte de servicii prin intermediul acestuia. Termenii sunt accesibili tuturor utilizatorilor Site-ului, în orice moment, prin intermediul link-ului „Termeni și condiții” aflat pe pagina web și prin salvarea documentului în format .pdf pe suportul de informații dorit.

Accesând site-ul www.mcclean.ro, dumneavoastră ca utilizator sunteți de acord cu Condițiile de utilizare prevăzute de site și de legislația în vigoare.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Condițiile de utilizare sunteți rugați să părăsiți site-ul. Dumneavoastră ca utilizator sunteți în cunoștință de cauză și sunteți de acord ca operatorul/administratorul site-ului poate oricând modifica sau îmbunătăți interfața site-ului și a serviciilor enumerate, fără a fi nevoie de o înștiințare scrisă în prealabil.

Accesarea linkurilor postate de site-urile partenere sau utilizarea serviciilor acestora nu cad în nici un fel sub jurisdicția firmei Urbanity SRL, societatea noastră nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune generate de acestea.

Dacă aveți orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecție a datelor, ne puteți contacta în orice moment utilizând formularul de contact.

Aveți responsabilitatea de a citi în întregime Termenii întrucât aceste prevederi vor fi aplicabile în momentul utilizării acestui Site și în momentul solicitării unei oferte de servicii.

II. DATELE FIRMEI
MC CLEAN este o platformă online (site web) de vânzare servicii specializate de curățenie deținut de societatea SC Urbanity SRL, cu sediul social situat în Municipiul Iași, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 24 A, Județul Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/2046/2016, avand Cod Unic de Identificare RO 36527401, telefon 0752.972.554, e-mail: contact [at] mcclean [dot] ro.

Prin intermediul Site-ului puteți solicita o ofertă de serviicii de curățenie, urmând ca firma Urbanity SRL să vă transmită o ofertă personalizată care se poate concretiza sub forma încheierii unui contract de prestări servicii între dvs., în calitate de Client/Beneficiar și SC Urbanity SRL, în calitate de Prestator de Servicii.

III. DATELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI VIZITELE DUMNEAVOASTRĂ PE ACEST SITE WEB
Informațiile sau datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecție a datelor. Prin utilizarea acestui Site web și/sau solicitarea unei oferte de servicii prin intermediul mcclean.ro, vă exprimați în mod expres și neechivoc consimțământul privind prelucrarea acestor informații și date și declarați că toate informațiile și datele pe care ni le-ați furnizat sunt veridice și exacte și că ați obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizați prin intermediul Site-ului nu vă aparțin.

IV. DEFINIRE TERMENI
a. MC CLEAN – platformă online de prezentare servicii de curățenie puse la dispoziție de firma Urbanity SRL.
b. Utilizator site – orice persoană fizică ce are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care prin accesarea site-ului web și-a dat acordul cu privire la Termeni.
c. Prestator servicii de curățenie – Firma Urbanity SRL.
d. Client – poate fi orice persoană fizică ce are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care solicită o ofertă de servicii de curățenie personalizată.
e. Beneficiar – poate fi orice persoană fizică ce are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care acceptă oferta de servicii de curățenie personalizată transmisă în urma solicitării sale exprese.
f. Solicitare Ofertă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Client și Prestator de servicii prin care Clientul transmite, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Servicii de pe Site. Aceasta nu constituie, prin ea însăși, oferta de a contracta.
g. Ofertă – serviciile propuse de către Prestator în termenii și condițiile solicitate și negociate între părți ca urmare a solicitării venite din partea Clientului. Oferta nu presupune și încheierea contractului de prestări servicii în lipsa unei acceptări exprese a acesteia de câtre Client.
h. Servicii – orice serviciu listat pe Site, inclusiv serviciile menționate în Ofertă, care urmează a fi prestate de către Prestatorul de servicii Beneficiarului ca urmare a încheierii Contractului de prestări servicii.
i. Contractul de prestări servicii – reprezintă acordul de voință a părților, prin care o parte, Prestatorul de servicii, se obligă să furnizeze servicii de curățenie conform condițiilor stabilite pentru Beneficiar, urmând ca cealaltă parte, Beneficiarul, să primească prestarea serviciilor și să plătească prețul lor.

V. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB
Conținutul site-ului, textele, imaginile, datele postate, interfața grafică și elementele grafice sunt proprietatea firmei Urbanity SRL și sunt protejate de legile de copyright în vigoare. Materialele găzduite sau preluate unde este menționat proprietarul intelectual al acestora nu cad sub jurisdicția site-ului nostru. Logo-ul firmei și materialele comunicate pe site sunt proprietatea firmei Urbanity SRL, iar copierea sau reproducerea acestora este strict interzisă fără un acord prealabil în scris. Astfel, este strict interzisă copierea sau reproducerea în parte sau integrală a conținutului site-ului. Totodată este interzisă modificarea, distribuirea, refolosirea, autorizarea sau publicarea conținutului preluat de pe site.

Firma Urbanity SRL solicită respectarea legislației în vigoare în domeniul proprietății intelectuale pe baza legilor actuale de copyright. În cazul în care se încalcă aceste drepturi sau materialul expus pe site este folosit în moduri necorespunzătoare se va da curs măsurilor prevăzute în legislația specială.

Condiții de utilizare:
Prin utilizarea acestui Site web și/sau solicitarea unei oferte de servicii de curățenie prin intermediul acestuia, vă obligați:
a. Să folosiți acest Site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a solicita oferte legitime.
b. Să ne furnizați o adresă de e-mail, o adresă poștală și/sau alte date de contact corecte și exacte. În egală măsură, consimțiți să folosim aceste informații pentru a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeți Politica noastră de confidențialitate). În situația în care datele furnizate nu sunt reale, actuale sau exacte și fac imposbilă transmiterea unei oferte de servicii, ne rezervăm dreptul de a nu da curs solicitării dvs.
c. Să nu ne furnizați și transmiteți informații interzise prin lege. Este interzis să trimiteți, prin intermediul formularelor de contact sau prin e-mail, materiale sau comentarii vulgare sau discriminatorii legate de statutul social, rasă, etnie, convingeri politice, religie sau sex, materiale pornografice de orice fel sau legate de abuzuri asupra minorilor sau violarea în orice fel a legilor românești și internaționale.
d. Să utilizați Site-ul web într-un mod în care să nu perturbe funcționarea acestuia.
c. Să folosiți informațiile amplasate pe site doar în scop personal.

Comunicarea cu reprezentanții MC CLEAN:
Prin utilizarea acestui Site web, vă exprimați acceptul să comunicați cu noi în principal prin mijloace electronice. Vă vom contacta prin e-mail sau vă vom furniza informații prin publicarea de notificări pe Site-ul nostru web. Recomandarea noastră este să ne transmiteți, de preferință, toate notificările prin intermediul formularului nostru de contact.

Accesarea link-urilor din site:
Site-ul nostru web poate conține link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor părți terțe. Astfel de link-uri sunt furnizate numai în scop informativ și nu avem niciun control asupra conținutului site-urilor web și a materialelor respective. În consecință, nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună care poate decurge din utilizarea unor astfel de link-uri.

VI. CUM SE ÎNCHEIE CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
Informațiile prevăzute în Termeni și datele cuprinse în acest Site web nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitație la ofertă. Nu va exista niciun contract între dumneavoastră și firma Urbanity SRL în legătură cu niciun serviciu până în momentul în care oferta transmisă de noi nu este acceptată în mod expres de către dumneavoastră.

Pentru a solicita o ofertă trebuie să completați Formularul de contact pus la dispoziție. După aceea, veți primi un e-mail de la noi prin care se confirmă primirea solicitării din partea dumneavoastră. Oferta propusă de noi cu privire la serviciile solicitate va fi transmisă prin intermediul adresei furnizate, însă acest lucru nu înseamna că s-a încheiat contractul de prestări servicii, fiind necesar ca oferta să fie și acceptată în mod expres. Contractul dintre noi privind prestarea serviciilor de curățenie („Contractul”) se încheie numai atunci când primim confirmarea acceptării ofertei.

VII. CONFORMITATEA SERVICIILOR PRESTATE
Serviciile prestate de personalul de curățenie se vor presta conform legilor în vigoare. Agenții de curățenie nu comercializează produse de curățenie, ci servicii de curățenie. Ca atare, în măsura în care, pentru prestarea serviciului de curățenie, personalul folosește produse (mopuri clasice sau automate, detergent, soluții etc.), răspunderea pentru conformitatea acestor produse, pentru protejarea vieții, sănătății și securității muncii și protecției mediului revine persoanei responsabile cu introducerea pe piață a produselor.

VIII. RĂSPUNDEREA
Informațiile cuprinse în acest site au un caracter strict consultativ și pot fi modificate oricând, fără o notificare prealabilă. Deși facem eforturi în vederea asigurării calității, corectitudinii și caracterului actual al materialelor publicate în site, nu putem garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său. Este necesar să ne contactați și să verificați dacă informațiile sunt actuale, folosind formularul de contact.

IX. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Utilizarea Site-ului nostru web și Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislația română. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte va fi supus jurisdicției neexclusive a instanțelor române.